Kontakt

Ordförande

Fredrik Erlandsson

ordforande@msdskane.se


Kontor

MSD SKÅNE Washi Självförsvarsklubb

Henningsbergsvägen 25

291 75  FÄRLÖV


Kassör

Anna-Karin Erlandsson

kassor@msdskane.se


Sekreterare

Jörgen Eriksson

sekreterare@msdskane.se


Ledamot

Micke Johansson

micke@msdskane.se

Suppleant

Anna Fagerström

 
 
 
 
 
 


Copyright @ 2017 msdskane.se